Kurutulmuş sebze ve meyve, kuru gıda üretimi yaptığımız için ürünlerin yetiştiği araziler de kontrolümüz altındadır. İşletme Gıda Güvenlik Belgesi, Ürünler İle Temas Eden Suyun Analiz Belgesi ile kalitemiz tescillidir.

Güvenli gıda denildiğinde, insan sağlığına zararlı olmayan, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalıntılar içermeyen, aynı zamanda izlenelebilirliği sağlanmış ürünler akla gelir.

Artık tüketici sofrasına gelen gıdanın üretim prosesini bilmek istemektedir. Bu kavram minimum tarımsal üretim kriterlerini kapsayan iyi tarım uygulamalarıdır.

İyi tarım Uygulamaları sertifikasına sahip ürünün; Kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik kalıntılar içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği; üretimi sırasında insan, işçi ve diğer canlıların olumsuz etkilenmediği; üretildiği ve tüketildiği ülkelerin tarımsal mevzuatına uygun olarak üretildiği anlaşılır.